Det er 3 forskjellige avdelinger hos oss.

Avdeling 1 består av unge med rusproblemer, avdeling 2 består av unge som er ryggopererte og avdeling 3 er de som har psykiske lidelser.

Avdelingene er avskåret fra hverandre, så man er adskilt fra hverandre utenom på midtstua. Midtstua ligger i enden av hver avdeling og er ett stort som med ulike aktivitetsmuligheter. Midtstua er altså senterets aktivitetssentrum.

Selv om alle 3 avdelingene er adskilt fra hverandre, så er det alltid muligheter for å komme på besøk. Vi har ingen spesiell besøkstid, så alle pårørende kan komme og gå som de selv ønsker. Men vi håper at dørene kan lukkes igjen ca. kl. 23 hver dag, siden de fleste vil ha ro og fred etter denne tiden.

Vi har ingen lukkede avdelinger og alle beboere og pårørende kan komme når de ønsker. I aktivitetssalen vår på midtstua har vi enkelte aktiviteter på visse dager og klokkeslett. Men ønsker man å gjøre en eller annen form for hobby utenom disse tidene, er man helt fri til å gjøre som man ønsker.

Vårt motto er at vi ikke er ett fengsel, men ønsker frihet og selvstendighet!